DAK SOM

Quảng Khê: Triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông

Facebook
Twitter
Print

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của các cấp, UBND xã Quảng Khê đã triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí.

Theo đó, từ ngày 10/7/2023 đến ngày 25/10/2023, UBND xã Quảng Khê đã tiếp nhận 84 hồ sơ đăng ký khai sinh, 68 hồ sơ đăng ký thường trú, 15 hồ sơ đăng ký khai tử, 84 hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, qua đó góp phần tiết kiệm nhiều chi phí từ việc giảm hồ sơ, giấy tờ người dân phải chuẩn bị; đáp ứng được yêu cầu liên thông thủ tục hành chính, cũng như sự đồng tình ủng hộ của người dân…

Có thể thấy, việc triển khai 2 nhóm dịch vụ công này không chỉ mang lại lợi ích, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, người lao động khi chỉ cần khai báo thông tin 1 lần để giải quyết 3 TTHC, mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích cho người dân.

 Đây cũng là 2 trong 4 nhóm dịch vụ công cần liên thông dữ liệu theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ.

Lại Tuyến

Đánh giá bài viết này