DAK SOM

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu

24/01/2023

Pháp luật

Thực hiện phương án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam của Chính phủ; Chương trình nhằm bảo vệ, tôn tạo, phục hồi giá trị của kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của Bộ VHTT nay là Bộ VHTT&DL ở tỉnh Lâm Đồng và nhằm Phát triển văn hóa cồng chiêng dân tộc K’Ho – thành phần của vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – trong tình hình mới; tạo điều kiện thúc đẩy việc khai thác, sử dụng di sản văn hóa cồng chiêng vào mục đích phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói chung và của huyện Di Linh nói riêng. Đồng thời qua đó bảo tồn sự toàn vẹn về văn hóa nhằm thực hiện tốt sự phát triển bền vững trong tương lai.

28/11/2023

Kế hoạch

Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IV, năm 2022 - 2023 và phát động Cuộc thi lần thứ X,...

29/11/2023

Quyết định

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,

30/11/2023

Quyết định

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường Tuần tra biên giới tỉnh Đắk Nông năm 2023

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH ĐĂK NÔNG

Thông báo

Tin nổi bật