DAK SOM

Vắn bản test

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

QĐ25/01/2024

Ngày ban hành

24/01/2023

Loại văn bản

Pháp luật

Cơ quan ban hành

Bộ tư pháp

Người ký

Nguyễn Văn A

Trích yếu

Thực hiện phương án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam của Chính phủ; Chương trình nhằm bảo vệ, tôn tạo, phục hồi giá trị của kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của Bộ VHTT nay là Bộ VHTT&DL ở tỉnh Lâm Đồng và nhằm Phát triển văn hóa cồng chiêng dân tộc K’Ho – thành phần của vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – trong tình hình mới; tạo điều kiện thúc đẩy việc khai thác, sử dụng di sản văn hóa cồng chiêng vào mục đích phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói chung và của huyện Di Linh nói riêng. Đồng thời qua đó bảo tồn sự toàn vẹn về văn hóa nhằm thực hiện tốt sự phát triển bền vững trong tương lai.

Văn bản cùng loại

24/01/2023

Pháp luật

Thực hiện phương án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam của Chính phủ; Chương trình nhằm bảo vệ, tôn tạo, phục hồi giá trị của kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của Bộ VHTT nay là Bộ VHTT&DL ở tỉnh Lâm Đồng và nhằm Phát triển văn hóa cồng chiêng dân tộc K’Ho – thành phần của vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – trong tình hình mới; tạo điều kiện thúc đẩy việc khai thác, sử dụng di sản văn hóa cồng chiêng vào mục đích phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói chung và của huyện Di Linh nói riêng. Đồng thời qua đó bảo tồn sự toàn vẹn về văn hóa nhằm thực hiện tốt sự phát triển bền vững trong tương lai.