DAK SOM

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu

24/01/2023

Pháp luật

Thực hiện phương án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam của Chính phủ; Chương trình nhằm bảo vệ, tôn tạo, phục hồi giá trị của kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của Bộ VHTT nay là Bộ VHTT&DL ở tỉnh Lâm Đồng và nhằm Phát triển văn hóa cồng chiêng dân tộc K’Ho – thành phần của vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – trong tình hình mới; tạo điều kiện thúc đẩy việc khai thác, sử dụng di sản văn hóa cồng chiêng vào mục đích phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói chung và của huyện Di Linh nói riêng. Đồng thời qua đó bảo tồn sự toàn vẹn về văn hóa nhằm thực hiện tốt sự phát triển bền vững trong tương lai.

28/11/2023

Kế hoạch

Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IV, năm 2022 - 2023 và phát động Cuộc thi lần thứ X,...