DAK SOM

TEST_Hội nghị đánh giá thực hiện các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đắk Glong năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Facebook
Twitter
Print

Sáng ngày 17/1/2024, UBND huyện Đắk Glong đã tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đắk Glong năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.  Đồng chí Trịnh Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Đoàn Văn  Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 

Năm 2023 là năm tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 5 năm 2021 – 2025. Do ảnh hưởng của tình hình thế giới, tình hình chung của cả nước nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Vượt qua những khó khăn, thách thức, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được cải thiện; bộ mặt cảnh quan nông thôn có nhiều khởi sắc, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bước đầu đã có những thay đổi tích cực đến đời sống, phương thức sản xuất của người dân, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khả quan.

Theo đó, diện tích gieo trồng năm 2023 ước đạt 33.030,4 ha, đạt 100,4 % kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt: 10.992,9 tấn, đạt 120,1% kế hoạch. Tình hình tổng đàn gia súc, gia cầm tại địa bàn huyện phát triển tương đối ổn định, hiện nay toàn huyện có khoảng 330 nghìn con gia súc gia cầm , đạt 109,36% so với kế hoạch.

Năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT, các đơn vị tập trung theo dõi công tác phòng bệnh, giám sát, hướng dẫn nhân dân chăm sóc đàn gia súc, gia cầm hạn chế dịch bệnh bệnh gây ra, trong năm đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi tại một số hộ chăn nuôi nông hộ. Tổng số lợn tiêu huỷ là 19 con, trọng lượng 848 kg.

Trên địa bàn huyện hiện có 48 công trình thủy lợi, và 04 hồ thủy điện cùng với nhiều sông, suối, ao, hồ đáp ứng cho khoảng 84% diện tích các loại cây trồng có nhu cầu tưới; công tác nước sinh hoạt và môi trường nông thôn; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chú trọng; công tác quản lý, bảo vệ rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2022, trong năm đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý phát hiện 111 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia được chú trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào, dân tộc thiểu số.  Đến hết năm 2023, tổng số tiêu chí ước đạt chuẩn trên địa bàn huyện là 96 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,7 tiêu chí, trong đó xã Quảng Khê duy trì đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện đã có 7 sản phẩm đạt OCOP.

Tại hội nghị, các ban, ngành chức năng và các xã đã cùng nhau thảo luận, nêu ra những khó khăn và đề ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị để khắc phục khó khăn, đưa ngành nông nghiệp huyện phát triển bền vững.

( Trao giấy khen cho 04 tập thể là các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023)

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 04 tập thể là các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023.

1.5/5 - (2 bình chọn)