DAK SOM

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường Tuần tra biên giới tỉnh Đắk Nông năm 2023

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

1617/QĐ-UBND

Ngày ban hành

30/11/2023

Loại văn bản

Quyết định

Cơ quan ban hành

UBND

Người ký

Trích yếu

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường Tuần tra biên giới tỉnh Đắk Nông năm 2023

Văn bản cùng loại

30/11/2023

Quyết định

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường Tuần tra biên giới tỉnh Đắk Nông năm 2023