DAK SOM

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

1611/QĐ-UBND

Ngày ban hành

29/11/2023

Loại văn bản

Quyết định

Cơ quan ban hành

Người ký

Trích yếu

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,

Văn bản cùng loại

29/11/2023

Quyết định

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,